‍‍ ‍‍ සිංහලෙන් හින්දි සිංදු by සුරේන් එන්. සේමගේ: Agar Tum Saath Ho - Tamasha නොදොඩා මුවින්, ඔබ හා කතා කරන්නම්, ඔයා මාත් එක්ක නම්...‍ ‍

Wednesday, January 27, 2016

Agar Tum Saath Ho - Tamasha
නොදොඩා මුවින්, ඔබ හා කතා කරන්නම්,
ඔයා මාත් එක්ක නම්...


Pal bhar theher jaao
dil ye sambhal jaaye
kaise tumhe roka karoon
meri taraf aata
har gham phisal jaaye
aankhon mein tumko bharoon,
bin bole baatein tumse karoon,
gar tum saath ho,
agar tum saath ho..

නවතින්නකෝ, මොහොතක්...
ඔය හද දැනුත් නොසැලෙයි...
කෙසේ ඔබව නවතන්නදෝ...
මා වෙත, එන්නා වූ,
හැම දුක් නැතිව යන්නේ...
‍දෙනෙත්, බර කරන්නෙම් ඔබෙන්...
නොදොඩා මුවින්, ඔබ හා කතා කරන්නම්,
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...

behti rehti neher nadiyaan si teri duniya mein
meri duniya hai teri chaahaton mein
main dhal jaati hoon teri aadaton mein
gar tum saath ho..

ගළමින් බැසයාවී, ඇළ-නදී පාවී, ඔබගෙ ලෝකයෙ හි...
මාගෙ නම් ලෝකේ, ඔබෙ ආදරේ වේ...
හැඩ ගැසෙන්නම් මා, පුරුදු හා ඔයාගේ..
ඔයා මාත් එක්ක නම්...

teri nazron mein hai tere sapne,
tere sapnon mein hai naraazi,
mujhe lagta hai ki baatein dil ki
hoti lafzon ki dhokhebaazi,
tum saath ho ya na ho
kya fark hai
bedard thi zindagi bedard hai
agar tum saath ho
agar tum saath ho..

ඔබේ දෙනෙතේ වේ, ඔබෙ සිහිනේ,
ඔබේ සිහිනේ ඇත, නපුර ද ඒ...
මට වැටහේ, හද පවසන දේ,
කියු එවදන්, ඇස් බැන්දුම් වේ...
ඔයා සිටියා යැයි කියා, නෑ කියා...
ඇති වැඩක් දෝ?
වේදනාවමයි ජීවිතේ, වේදනාවමයි...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...

palken jhapakte hi
din ye nikal jaaye
baiThi baiThi bhaagi phiroon
meri taraf aata
har gham phisal jaaye
aankhon mein tumko bharoon,
bin bole baatein tumse karoon,
gar tum saath ho,
agar tum saath ho..

ඇසිපියලන පමණින්,
දිනයක් ගෙවී ‍යන්නේ...
හිඳි තැනම දුවනෙමි මං...
මා වෙත, එන්නා වූ,
හැම දුක් නැතිව යන්නේ...
‍දෙනෙත්, බර කරන්නෙම් ඔබෙන්...
නොදොඩා මුවින්, ඔබ හා කතා කරන්නම්,
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...

teri nazron mein hai tere sapne,
tere sapnon mein hai naraazi,
mujhe lagta hai ki baatein dil ki
hoti lafzon ki dhokhebaazi,
tum saath ho ya na ho
kya fark hai
bedard thi zindagi bedard hai
agar tum saath ho
agar tum saath ho..

ඔබේ දෙනෙතේ වේ, ඔබෙ සිහිනේ,
ඔබේ සිහිනේ ඇත, නපුර ද ඒ...
මට වැටහේ, හද පවසන දේ,
කියු එවදන්, ඇස් බැන්දුම් වේ...
ඔයා සිටියා යැයි කියා, නෑ කියා...
ඇති වැඩක් දෝ?
වේදනාවමයි ජීවිතේ, වේදනාවමයි...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...

agar tum saath ho
dil ye sambhal jaaye
agar tum saath ho..
har gham phisal jaaye
agar tum saath ho..
din ye nikal jaaye..
agar tum saath ho..
har gham phisal jaaye

ඔයා මාත් එක්ක නම්...
ඔය හද දැනුත් නොසැලෙයි...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
හැම දුක් නැතිව යන්නේ...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
දිනයක් ගෙවී ‍යන්නේ...
ඔයා මාත් එක්ක නම්...
හැම දුක් නැතිව යන්නේ...

Album: Tamasha
Year: 2015
Vocals: Alka Yagnik, Arijit Singh
Music Director: A. R. Rahman
Lyrics: Irshad Kamil
Music Label: T-Series

සිංදුව මෙතනින් බාගන්න... (Download link will be added soon.)
YouTube වීඩියෝව මෙතනින්...

0 ක ප්‍රතිචාර ලද පරිවර්තනයකි.:

ඔබේ ප්‍රතිචාරය එක්කරන්න.

Follow Us on Facebook...

Powered by Facebook

සොයන්න...