‍‍ ‍‍ සිංහලෙන් හින්දි සිංදු by සුරේන් එන්. සේමගේ: Tujhe Sooraj Kahoon Ya - Ek Phool Do Mali නුඹෙ රූපෙන් මට හමුවූවා, මගේ ජීවය දෙවන වරට මා... නාමය ආලෝක කරාවි, සුරතල් පුත නුඹ මගෙ මතු දා...‍ ‍

Friday, June 26, 2015

Tujhe Sooraj Kahoon Ya - Ek Phool Do Mali
නුඹෙ රූපෙන් මට හමුවූවා, මගේ ජීවය
දෙවන වරට මා... නාමය ආලෝක කරාවි,
සුරතල් පුත නුඹ මගෙ මතු දා...


Tujhe sooraj kahoon ya chanda Tujhe deep kahoon ya taara
Mera naam karega roshan Jag mein mera raaj dulaara

ඔබට සූර්යයා කියන්න ද? (නැත්තම්) සඳ කියන්න ද?
පහන කියන්න ද? (නැත්නම්) තරුව කියන්න ද?
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...

Main kab se taras raha tha, Mere aangan mein koi khele
Nanhi si hansi ke badle, Meri saari duniya le le
Tere sang jhool raha hai, Meri baahon mein jag saara
Mera naam karega roshan Jag mein mera raaj dulaara
Tujhe sooraj kahoon ya chanda, Tujhe deep kahoon ya taara
Mera naam karega roshan, Jag mein mera raaj dulaara

කවදා තෙක් මඟ බැලුවද මා?
මගෙ මිදුලේ සෙල්ලම් කරනා...
නුඹේ අහිංසක සිනහව මට දී, මුලු ලෝකය අරගන් මාගේ...
නුඹ හා හුරතල් වන විටදී, මුලු ලෝකය ඇත මගේ තුරු‍ලේ...
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...
ඔබට සූර්යයා කියන්න ද? (නැත්තම්) සඳ කියන්න ද?
පහන කියන්න ද? (නැත්නම්) තරුව කියන්න ද?
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...

Aaj ungli thaamke teri, Tujhe main chalna sikh laaoon
Kal haath pakadna mera, Jab main budda ho jaaoon
Tu mila to maine paaya, Jeena ka naya sahaara
Mera naam karega roshan, Jag mein mera raaj dulaara
Tujhe sooraj kahoon ya chanda ,Tujhe deep kahoon ya taara
Mera naam karega roshan, Jag mein mera raaj dulaara

අද ඇඟිල්ල අල්වා නුඹගේ, ඇවිදින්නට උගන්නවමි මා...
නුඹ යයි මාගේ අත අල්වා, මහලු වූ දිනයක මතු දින මා...
නුඹ ලැබුනෙන් මා හට ලැබුනා, ජීවිතයට අළුත්ම අරුතක්...
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...
ඔබට සූර්යයා කියන්න ද? (නැත්තම්) සඳ කියන්න ද?
පහන කියන්න ද? (නැත්නම්) තරුව කියන්න ද?
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...

Mere baad bhi is duniya mein, Zinda mera naam rahega
Jo bhi tujhko dekhega, Tujhe mera laal kahega
Tere roop mein mil jaayega, Mujhko jeevan do baara
Mera naam karega roshan ,Jag mein mera raaj dulaara
Tujhe sooraj kahoon ya chanda,Tujhe deep kahoon ya taara
Mera naam karega roshan, Jag mein mera raaj dulaara

සමුගත් පසුවත් මෙලොවින් මා, ඉතිරිව පවිතී නාමය මා...
දකිනා කවුරුත් පවසාවී, නුඹ මගේ හුරතල් පුතු කියලා...
නුඹෙ රූපෙන් මට හමුවූවා... මගේ ජීවය දෙවන වරට මා...
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...
ඔබට සූර්යයා කියන්න ද? (නැත්තම්) සඳ කියන්න ද?
පහන කියන්න ද? (නැත්නම්) තරුව කියන්න ද?
සුරතල් පුතා මගෙ මතු දා... මගේ නම ආලෝක කරාවි...

සිංදුව මෙතනින් බාගන්න... (Download link will be added soon.)
YouTube වීඩියෝව මෙතනින්...

Title: Tujhe Sooraj Kahoon Ya Chanda
Album: Ek Phool Do Mali
Year: 1969
Artist: Manna Dey
Lyricist: -
Music Director: Ravi
0 ක ප්‍රතිචාර ලද පරිවර්තනයකි.:

ඔබේ ප්‍රතිචාරය එක්කරන්න.

Follow Us on Facebook...

Powered by Facebook

සොයන්න...