‍‍ ‍‍ සිංහලෙන් හින්දි සිංදු by සුරේන් එන්. සේමගේ: Sun Raha Hai Na Tu - Aashiqui 2 ආසිරි දෙනු මැන මට, ඔබේ කරුණාවෙන්... යන්තමින් හෝ මා දෙස බලා... ‍ ‍

Wednesday, October 23, 2013

Sun Raha Hai Na Tu - Aashiqui 2
ආසිරි දෙනු මැන මට, ඔබේ කරුණාවෙන්...
යන්තමින් හෝ මා දෙස බලා...


Apne karam kee kar ataayein
Yaaraa, Yaaraa… yaaraa…

ආසිරි දෙනු මැන මට, ඔබෙ කරුණාවෙන්...
සුහදේ... සුහදේ, සුහදේ...

Mujh ko iraade de
Kasmein de, vaade de
Meri duaaon ke ishaaron ko sahaare de
Dil ko thikaaney de
Naye bahaaney de
Khwaabon ki baarishon ko
Mausam ke paimaane de
Apne karam ki kar ataayein
Kar de idhar bhi tu nigaahein

මට අදහස් දෙනු මැනවි...
ගිවිසුම්, දිවුරනු මැනවි...
මගේ ඇදහුම් වෙත ඔබෙ ඉඟියෙන්, මාහට දිරි දෙනු මැනවි...
හද පිහිටක් වෙනු මැනවි...
නව අවසර දෙනු මැනවි...
සිහින වරුසාවන් වෙත, ඍතූන් හා ගැළපුම් දෙනු මැනවි...
ආසිරි දෙනු මැන මට, ඔබෙ කරුණාවෙන්...
දෙනු මැන බැල්මක් මාවෙත යන්තම් හෝ...

Sun rahaa hai naa tu
Ro rahaa (rahi)* hoon main
Sun raha hai naa tu
Kyun ro raha (rahi)* hoon main

ඇසෙනව නේද ඔබට?
මං හඬමින් ඉන්නෙ...
ඇසෙනව නේද ඔබට?
ඇයි, මං හඬමින් ඉන්නෙ?

Manzilein ruswa hain
Khoyaa hai raasta
Aaye le jaaye
Itni si iltijaa
Ye meri zamaanat hai
Tu meri amaanat hai haan…

අරමුණු විරසක වේ...
යනමං නැති වෙනා...
ඇවිඳින් මා ගෙනයන්...
එපමණයි ඉල්ලන්නෙ මා...
මේ මාගේ සුරැකිතාවයි...
ඔබ මාගේ අයිතියද වේ...

Apne karam ki kar ataayein
Kar de idhar bhi tu nigaahein
Sun rahaa hai naa tu
Ro rahaa (rahi)* hoon main
Sun raha hai naa tu
Kyun ro raha (rahi)* hoon main

ආසිරි දෙනු මැන මට, ඔබෙ කරුණාවෙන්...
දෙනු මැන බැල්මක් මාවෙත යන්තම් හෝ...
ඇසෙනව නේද ඔබට?
මං හඬමින් ඉන්නෙ...
ඇසෙනව නේද ඔබට?
ඇයි, මං හඬමින් ඉන්නෙ?

Waqt bhi thehra hai
Kaise kyoon ye huaa
Kaash tuu aise aaye
Jaise koi duaa
Tu rooh kee raahat hai
Tu meri ibaadat hai…

කාලයත් නවතින්නේ...
කෙසේ, කිම වුනි මෙසේ...
සමහරවිට ඔබ එසේ ආවොත්,
යැදුමක් ලෙසින් යම්...
ඔබ භවයෙ ශාන්තිය වේ...
ඔබ මාගේ අයැදුමද වේ...

Apne karam ki kar ataayein
Kar de idhar bhi tu nigaahein
Sun rahaa hai naa tu
Ro rahaa (rahi)* hoon main
Sun raha hai naa tu
Kyun ro raha (rahi)* hoon main

ආසිරි දෙනු මැන මට, ඔබෙ කරුණාවෙන්...
දෙනු මැන බැල්මක් මාවෙත යන්තම් හෝ...
ඇසෙනව නේද ඔබට?
මං හඬමින් ඉන්නෙ...
ඇසෙනව නේද ඔබට?
ඇයි, මං හඬමින් ඉන්නෙ?

Yaaraaa… සුහදේ...

සිංදුව මෙතනින් බාගන්න...
Female Version එක මෙතනින්…
YouTube වීඩියෝව (Male/Female) මෙතනින්...

* In Female Version

Title: Sun Raha Hai Naa Tu
Album: Aashiqui 2
Year: 2013
Vocals: Ankit Tiwari | Female Version by Shreya Ghoshal
Music Director: Ankit Tiwari
Lyrics: Sandeep Nath


0 ක ප්‍රතිචාර ලද පරිවර්තනයකි.:

ඔබේ ප්‍රතිචාරය එක්කරන්න.

Follow Us on Facebook...

Powered by Facebook

සොයන්න...